Wälikangas Juridik

Wälikangas Juridik tillhandahåller rådgivning inom familjerätt, företagsjuridik och skatterätt. Vidare åtar sig byrån uppdrag som ombud vid förhandlingar och domstolsprocesser samt genomför utbildningar inom det juridiska området.

Walikangas1 Wjfoto2 Wj Penna Wj Logo Wj Rollupss Wjfoto Wj Hemsida Tillbaka till Case